Is een schoorsteen vegen verplicht en wat is de prijs?

Is het verplicht om de schoorsteen te vegen? In de meeste situaties zal dit inderdaad het geval zijn. Om zeker te zijn dat alles op de juiste wijze gebeurt, is het belangrijk om de informatie die je op deze plek vindt eens door te nemen. Zo leer je meer over de voordelen, verplichtingen en kosten die hierbij komen kijken.

De verplichtingen rond schoorsteenvegen

Het is goed om te weten dat niet in alle situaties de schoorsteen vegen verplicht is. Daarom is het ook goed om eerst te kijken naar de situaties waarin dit niet geldt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij stooktoestellen die geen onderdeel van de centrale verwarming zijn, zoals een gaskachel. Al is het wel slim om desondanks toch regelmatig te vegen.De verplichte situaties

In Vlaanderen is schoorsteenvegen verplicht in een aantal situaties. Wanneer je een schoorsteen hebt aangesloten op de centrale verwarming en daarvoor steenkool, hout of pellets gebruikt bijvoorbeeld. Ook centrale stooktoestellen op gas en stookolie moeten verplicht gereinigd worden, maar alleen bij meer dan 20kW vermogen. Gastoestellen moeten tweejaarlijks gereinigd worden. In andere gevallen moet de schoorsteen jaarlijks worden aangepakt.
Wel is er een uitzondering op deze stelling te geven. Het kan zijn dat in het huurcontract staat dat je wel jaarlijks de schoorsteen verplicht moet vegen. Ook de verzekeraar kan dit van je eisen. Zelfs wanneer dat volgens de wet eigenlijk niet geldt voor jouw stooktoestel.

Het verkrijgen van een attest

Wanneer je een erkend schoorsteenveger inschakelt, kan je een attest krijgen. Dit is belangrijk omdat het regelmatig schoonmaken verplicht kan zijn volgens de wet, de verzekering of het huurcontract. Wanneer je dan een attest kunt overleggen, sta je sterk in het feit dat je alles gedaan hebt wat er gevraagd werd en nodig is voor de veiligheid van de woning.
Wanneer de schoorsteen in verbinding staat met de cv-installatie, is het zaak om met een erkend technicus te werken. Dit kan naast de schoorsteen ook de installatie op de juiste wijze nazien en reinigen.
Het is bovendien zo dat je op deze wijze ook meer grip op de kosten kunt hebben. Wanneer je regelmatig onderhoud laat plegen, dan zal dit de verzekeringskosten omlaag kunnen brengen. Dit is dus in ieder geval zeker aan te raden. Het is bijvoorbeeld slim om te bekijken hoe de verschillende verzekeraars met deze zaken omgaan wanneer je een contract afsluit.

De kosten voor schoorsteenvegen

De kosten voor schoorsteenvegen kunnen variëren. De prijs ligt over het algemeen ergens tussen €60,- en €100,-. Wanneer er meerdere schoorstenen worden gereinigd, dan zal dit de prijs per schoorsteen iets omlaag brengen. Dit kan dus een voordelige optie zijn om voor te kiezen.
Er zijn ook andere factoren die invloed hebben op de kostprijs voor de werkzaamheden. Zo zijn er natuurlijk kosten rondom de arbeid. Ook kan het zijn dat er extra werk nodig is, zoals camera-inspectie of herstelwerk. Het is goed om te weten dat een camera-inspectie ongeveer €100,- zal kosten.
Is de schoorsteen gekoppeld aan de centrale verwarmingsinstallatie? Dan is het belangrijk om met een erkend technicus te werken. Die doet ook onderhoud aan de installatie. De kosten zullen dan dus ook enigszins anders zijn. In dat geval kan gerekend worden op een prijs die tussen €100,- en €150,- komt te liggen.

Factoren die de prijs kunnen verlagen

Natuurlijk is het ook zo dat er factoren zijn die de prijs kunnen verlagen. Wie een schoorsteen laat reinigen in een privéwoning die meer dan 10 jaar oud is, kan bijvoorbeeld aanspraak maken op een btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Wel moet deze woning dan in eigen bezit zijn. Dit kan dus het nodige opleveren.
Een andere manier waarop te besparen kan zijn, is door voor een onderhoudscontract te kiezen. Dit geeft de zekerheid dat op de lange termijn met regelmaat voor onderhoud wordt gezorgd. Terwijl ook de prijs niet te ver hoeft op te lopen omdat in het contract een gunstige prijs is opgenomen. Dit maakt het aantrekkelijk.

De voordelen van schoorsteenvegen

Er zijn verschillende voordelen te koppelen aan schoorsteenvegen. Zo is het een manier om de kosten voor energie te verlagen. Minder roet en steengruis zorgt ervoor dat de ontbranding beter verloopt. De kosten voor energie worden daardoor lager terwijl het rendement hoger wordt. Zo is er dus goed te besparen.
Het is ook veiliger. Wanneer de schoorsteen schoon is, kan dit de zekerheid bieden dat er geen CO-vergiftiging optreedt. Ook wordt de kans op schouwbrand kleiner omdat de brandbare roetdeeltjes worden opgeruimd. Ook dit maakt het belangrijk om te zorgen voor regelmatige reiniging van de schouw.
Het is tot slot ook beter voor het milieu. Minder stoken betekent minder uitstoot. Dat betekent dat gassen en fijnstof minder in de lucht terechtkomen. Daar heeft iedereen dan ook het nodige voordeel van.
schoorsteen vegen voordelen

Hoe vaak de schoorsteen vegen?

Om er zeker van te zijn dat je de voordelen optimaal benut, is het slim om jaarlijks onderhoud te laten doen aan de schoorsteen. In sommige situaties is dit ook verplicht. Maar ook wanneer de verplichting niet geldt is het slim om dit minimaal eens per jaar te doen. Bij intensief gebruik wordt zelfs aangeraden om tweemaal per jaar de veger in te schakelen.

Het aanvragen van verschillende offertes

Om er zeker van te zijn dat je met een optimaal gereinigde schoorsteen werkt, is het belangrijk een erkende schoorsteenveger in te schakelen. Vraag wel meerdere offertes aan. Zo kan je de meest voordelige voor jou vinden.